Afstand met brandbare materialen

Afstand met brandbare materialen

Zorg dat de vereiste afstand tussen de kachel en eventuele brandbare stoffen correct is. Het is belangrijk om de handleiding en installatie instructies te raadplegen voor de minimale afstanden voor de kachel.

Bij de keuze en installatie van verwarmingstoestellen is het belangrijk om te overwegen waar het product wordt geïnstalleerd en er een veilige afstand is met wanden en andere oppervlakten.

De term “ruimte tot brandbare materialen” is het handhaven van een veilige afstand tussen het toestel en alle omringende brandbare materialen. Materialen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld hout of houtproducten, gipsplaat, plastic, gordijnen, stoffering of ander materiaal die gemakkelijk vlam kan vatten bij hoge temperaturen of als brandbaar wordt beschouwd. Ook de materialen boven en onder het toestel moeten kwalificeren als niet-brandbare materialen. Voor het toekomstig onderhoud of het eventueel vervangen van onderdelen is toegang tot de kachel of haard belangrijk. Dit dient in overweging te worden genomen voordat u uw apparaat installeert.

Het voorbeeld hieronder is overgenomen uit de Stockton instructiehandleiding (nummer: PM738 nummer 8, februari 2014). Het diagram geeft de minimale afstand aan voor de bovenkant, zijkanten en achterkant. Let op: dit voorbeeld dient slechts ter verduidelijking te worden gebruikt, we raden u echter aan om naar uw handleiding te verwijzen voor de minimale ruimte tot de brandbare materialen afstanden aangezien deze kunnen variëren afhankelijk van het model. Als u niet beschikt over een handleiding, dan kunt u deze downloaden via onze technische pagina.

 

An Extract from the Stovax Stockton Freestanding Stove Range Instruction Manual, PM738 Issue 8

Een diagram uit de handleiding van de Stovax Stockton vrijstaande kachels PM738 nummer 8 (februari 2014)

Voor verder advies en aanbevelingen kunt u contact opnemen met een Stovax dealer.