Produktregistratie

Produktregistratie

Graag hieronder de juiste optie kiezen om de aankoop van uw Stovax of Gazco kachel te registreren.

Registratie zal u en uw dealer helpen voor de garantie en toekomstig onderhoud op uw nieuwe apparaat. Zie onze garantie-informatie pagina voor meer details.

Om u te helpen uw toestel in de beste staat te houden met de beste prestaties, neem dan contact op met uw lokale dealer.

De voorwaarden van de prijstrekking “WIN de koopprijs terug”

Deelname aan de prijstrekking gaat automatisch als het apparaat online wordt geregistreerd op de relevante Stovax, Gazco of Yeoman site, mits u voldoet aan de voorwaarden hieronder;

 1. De deelname vervalt indien het product is geretourneerd nadat het is geregistreerd;
 2. De prijstrekking geldt niet in voor werknemers (of directe families), agenten of anderen met zakelijke connecties met Stovax, Gazco of Yeoman;
 3. Het prijsgeld is gedefinieerd als de kosten die zijn betaald aan de Stovax, Gazco of Yeoman dealer (inclusief BTW) voor de aankoop van het apparaat, zoals op de kwitantie is aangegeven met de advies verkoopprijs als maximale waarde op het tijdstip van aankoop;
 4. De prijs is niet overdraagbaar;
 5. Een winnaar zal worden getrokken in een willekeurige trekking als de actie voor die periode is gesloten, op de 1ste werkdag in september. De winnaar zal per email of telefoon op de hoogte worden gesteld. Er wordt geacht redelijk te verwachten moeite te doen om de winnaar op de hoogte te stellen. Indien desondanks het prijsgeld niet wordt opgeëist, zal een nieuwe trekking worden gedaan;
 6. De nieuwe productregistraties en contributies op de die zijn gemaakt sinds de vorige trekkingsperiode zullen automatisch meedoen met de eerstvolgende trekking;
 7. Bij deelnemen gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan wordt de deelname gediskwalificeerd;
 8. Gazco, Stovax en Yeoman behouden het recht om op elk moment zonder aankondiging de actie te veranderen, aan te passen, te sluiten of in te trekken;
 9. De voorwaarden vallen onder Engels recht. De besluiten worden uitsluitend door Stovax, Gazco of Yeoman gedaan zonder verdere correspondentie;
 10. De promotie is uitsluitend geldig voor aankopen en installaties in het land van aankoop. Aankopen in de volgende landen doen mee Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Nederland, Frankrijk en België.

Informatie betreffende Gegevensbescherming

Betreffende de “Verordening Bescherming Persoonsgegevens” gedefinieerd als “De van tijd tot tijd betreffende verordening of richtlijn in verband met de Verordening Bescherming van Persoonsgegevens, inclusief maar niet gelimiteerd tot de EU Verordening van 25 mei 2018 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de “GDPR”) tevens toegevoegde lokale adaptaties en regulaties met betrekking tot data bescherming (“GDPR”), de data controller is Stovax Limited (registratie nummer 1572550) een bedrijf geregistreerd in Engeland met adres op Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF Verenigd Koninkrijk.

Stovax Limited, reg. nr. 1572550 verwerkt uw persoonsgegevens als u uw apparaat bij ons registreert voor de garantie en indien u hierboven expliciet heeft aangegeven waar u verdere informatie over wenst te ontvangen. Wij zorgen voor uw integriteit zullen u daarom met informatie voorzien over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De toezicht op persoonsgegevens

Stovax Limited houdt toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens, voor beide bedrijven is Falcon Road, Sowton industrial Estate, Exeter, Devon. EX2 7LF Verenigd Koninkrijk

Toezichthouder Persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met de toezichthouder persoonsgegevens op het volgende adres:

The Company Secretary, Stovax Limited, Falcon Road, Sowton industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF Verenigd Koninkrijk

Het doel en de juridische basis voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens door te bewaren, voor inzage en door registratie.

De persoonsgevens die door ons worden bewaard bestaan uit de gegevens die in het formulier hierboven zijn ingevoerd.

De juridische basis voor het verwerken van uw registratie gegevens zijn:

 • Het is nodig voor de werking van uw contract met uw leverancier en/of
 • Het voorziet in het naleven van onze jurische verplichtingen, onder de Engelse consumentenregelgeving; en/of
 • Uw instemming, daar waar u expliciet één van de drie boxjes hierboven heeft aangeklikt, dat u verdere informatie van ons wenst te ontvangen.

U bent niet verplicht deze gegevens aan ons te geven.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt door de afdeling voor techische support en klantenservice. Leden van de directie hebben een selecte toegang, maar alleen waar nodig is als onderdeel van het beheer van uw relatie met het bedrijf.

Voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan de vereiste doelen van verwerking die hierboven zijn vermeld en voor zolang  bewaring noodzakelijk onder Engelse fiscale wetgeving. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar na de overeenkomst met het bedrijf.

Uw rechten

Als het verwerken van uw persoonsgegevens enkel gebaseerd is op uw instemming, die u bij het invullen van het formulier hierboven expliciet heeft gegeven, en niet vanwege een andere juridische reden dan heeft u het recht uw instemming op elk moment in te trekken. Echter een dergelijke intrekking heeft geen effect op de rechtvaardigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn gebaseerd op uw instemming voor de intrekking. U heeft het recht op inzage tot welke persoonsgegevens zijn verwerkt en u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen en te verzoeken om uw persoonsgegevens te beperken, tevens heeft u het recht om te verzoeken dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gebruikelijk en machine-leesbaar formaat en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere organisatie (data portability).

Om deze rechten uit te voeren kunt u contact opnemen met de persoonsgegevens toezichthouder, diens contactgegevens zijn hierboven vermeld. Mocht u niet tevreden zijn over onze service, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere autoriteit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.