Produkt Registratie

Produkt Registratie

Selecteer hieronder alstublieft de juiste optie om uw nieuwe aankoop van een Stovax of Gazco kachel of brand te registreren.

De registratie zal uw dealer helpen om hun garantie op uw nieuwe apparaat te vervullen. Zie onze garantie-informatie pagina voor meer details.

Om u te helpen uw toestel in de beste staat te behouden en voor de allerbeste prestaties, neem dan contact op met uw lokale dealer.

indicator

Informatie betreffende Gegevensbescherming

Betreffende de “Verordening Bescherming Persoonsgegevens” gedefinieerd als “De van tijd tot tijd betreffende verordening of richtlijn in verband met de Verordening Bescherming van Persoonsgegevens, inclusief maar niet gelimiteerd tot de EU Verordening van 25 mei 2018 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de “GDPR”) tevens toegevoegde lokale adaptaties en regulaties met betrekking tot data bescherming (“GDPR”), de data controller is Stovax Limited (registratie nummer 1572550) een bedrijf geregistreerd in Engeland met adres op Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF Verenigd Koninkrijk.

Stovax Limited, reg. nr. 1572550 verwerkt uw persoonsgegevens als u uw apparaat bij ons registreert voor de garantie en indien u hierboven expliciet heeft aangegeven waar u verdere informatie over wenst te ontvangen. Wij zorgen voor uw integriteit zullen u daarom met informatie voorzien over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De toezicht op persoonsgegevens

Stovax Limited houdt toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens, voor beide bedrijven is Falcon Road, Sowton industrial Estate, Exeter, Devon. EX2 7LF Verenigd Koninkrijk

Toezichthouder Persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met de toezichthouder persoonsgegevens op het volgende adres:

The Company Secretary, Stovax Limited, Falcon Road, Sowton industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF Verenigd Koninkrijk

Het doel en de juridische basis voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens door te bewaren, voor inzage en door registratie.

De persoonsgevens die door ons worden bewaard bestaan uit de gegevens die in het formulier hierboven zijn ingevoerd.

De juridische basis voor het verwerken van uw registratie gegevens zijn:

  • Het is nodig voor de werking van uw contract met uw leverancier en/of
  • Het voorziet in het naleven van onze jurische verplichtingen, onder de Engelse consumentenregelgeving; en/of
  • Uw instemming, daar waar u expliciet één van de drie boxjes hierboven heeft aangeklikt, dat u verdere informatie van ons wenst te ontvangen.

U bent niet verplicht deze gegevens aan ons te geven.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt door de afdeling voor techische support en klantenservice. Leden van de directie hebben een selecte toegang, maar alleen waar nodig is als onderdeel van het beheer van uw relatie met het bedrijf.

Voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan de vereiste doelen van verwerking die hierboven zijn vermeld en voor zolang  bewaring noodzakelijk onder Engelse fiscale wetgeving. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar na de overeenkomst met het bedrijf.

Uw rechten

Als het verwerken van uw persoonsgegevens enkel gebaseerd is op uw instemming, die u bij het invullen van het formulier hierboven expliciet heeft gegeven, en niet vanwege een andere juridische reden dan heeft u het recht uw instemming op elk moment in te trekken. Echter een dergelijke intrekking heeft geen effect op de rechtvaardigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn gebaseerd op uw instemming voor de intrekking. U heeft het recht op inzage tot welke persoonsgegevens zijn verwerkt en u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen en te verzoeken om uw persoonsgegevens te beperken, tevens heeft u het recht om te verzoeken dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gebruikelijk en machine-leesbaar formaat en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere organisatie (data portability).

Om deze rechten uit te voeren kunt u contact opnemen met de persoonsgegevens toezichthouder, diens contactgegevens zijn hierboven vermeld. Mocht u niet tevreden zijn over onze service, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere autoriteit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.