Privé beschermings beleid

Privé beschermings beleid

Stovax Limited (“wij“, “ons”) is toegewijd om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren.

Dit beleid zet de basis uit waarop alle informatie die wij van u verwerven of die u ons bezorgt zal verwerkt worden. Gelieve het hiernavolgende zorgvuldig na te lezen, om onze standpunten en aanwendingen te begrijpen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij die zullen behandelen.

Voor wat betreft de GegevensBeschermingsWet 1998 (de”Wet“), is de beheerder van de gegevens Stovax Group Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland met nummer 07127090 in Faclon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF.

Onze aangeduide vertegenwoordiger voor deze Wet is Andrew Walker, die via email gecontacteerd kan worden op privacy@stovax.com.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERKRIJGEN

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons bezorgt door het registreren op www.Stovax.com (“onze site”) of door het invullen van formulieren op onze site.
 • Informatie verstrekt wanneer u uw Productregistratie vervolledigt op onze site.
 • Informatie verstrekt aan ons wanneer u goederen, diensten of informatie aanvraagt bij ons.
 • Informatie die u ons verstrekt als u ons aanschrijft (inclusief emails).
 • Informatie die u ons verstrekt in een telefonisch gesprek. Wij kunnen de informatie die u met ons deelt registreren en bewaren.
 • Informatie die u ons verstrekt door het invullen van enquêtes of door het deelnemen aan promoties of prijstrekkingen. Wij kunnen u vragen een enquête in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, al is het niet verplicht hier op in te gaan.
 • Details van uw bezoeken aan onze site inclusief, maar niet beperkt tot, gegevensverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegvens, indien dit vereist is voor onze eigen onderzoeksdoeleinden of niet, en de bron van waar u toegang krijgt tot onze site;
 • Informatie door ons verkregen door derden in overeenstemming met de Wet.

IP ADDRESSEN EN COOKIES

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP-adres, operating system en browsertype, zodat de systeemadministratie de verzamelde informatie kan rapporteren aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over onze gebruikers hun browse-gewoontes en -acties, en bevat geen persoonlijke informatie.

Voor dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemeen internetgebruik door middel van een cookie die is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die overgedragen wordt naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze webiste te verbeteren en een betere en meer persoonlijke dienst te verlenen. Ze staan toe:

 • de grootte van ons publiek op de site in te schatten en hun gebruikspatronen van de site;
 • informatie op te slaan over uw voorkeuren, en zo onze site aan te passen aan uw individuele interesses;
 • uw zoektocht te versnellen;
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

U kan weigeren om cookies te aanvaarden door het activeren van de optie in uw browser, die u toelaat cookies te weigeren. Als u deze optie activeert, kan het echter gebeuren dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze site. Als u de optie om cookies te weigeren niet activeert, kan ons systeem cookies verspreiden wanneer u inlogt op onze site of de site bezoekt.

Gelieve te noteren dat ook onze adverteerders gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen verstuurd worden naar en opgeslagen worden op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Gemeenschap (“EEG”). Uw gegevens kunnen ook verwerkt worden door medewerkers, die binnen of buiten de EEG werken, voor ons of voor onze leveranciers. Deze medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met het verwerken van uw betaalgegevens en het zorgen voor ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze verzending, opslag en/of verwerking. Wij zullen alle mogelijke stappen nemen, in de mate van het mogelijke, om ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle veiligheid behandeld worden en in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Alle informatie die u ons bezorgt via email of via onze site wordt opgeslagen op onze beschermde servers of de beschermde servers van derden, door ons aangeduid.

Als wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u er één gekozen hebt) die u toegang verleent tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk om dit geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

De verzending van informatie is helaas echter niet perfect beschermd. Hoewel wij het best mogelijke zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij u geen garantie geven over de veiligheid van uw gegevens verstuurd naar onze website; alle verzendingen zijn op uw eigen risico. Eénmaal wij uw informatie ontvangen hebben, zullen wij procedures en veiligheidsmaatregelen om niet-toegestane toegang te vermijden.

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen uw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het vermakkelijken van het voorzien van goederen en diensten, beschikbaar gemaakt door derden via onze site.
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier naar u en uw computer gebracht wordt.
 • om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u aangevraagd hebt, maar enkel als u toestemming gegevens hebt om gecontacteerd te worden voor deze doeleinden.
 • om aan onze verplichtingen te voldoen en onze rechten af te dwingen die voortkomen uit contracten gesloten tussen u en ons.
 • om u te kunnen voorzien van de interactieve kenmerken op onze site, als u dit wenst.
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen op de site, goederen en/of diensten.
 • met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen via electronische weg (fax, telefoon, email of SMS) om u te voorzien van informatie over goederen en diensten die u mogelijks kunnen interesseren, die gelijkaardig of complementair zijn of die de goederen kunnen verbeteren die u eerder aangekocht hebt als klant van één van onze leveranciers of handelaars (beschrijvingen van de soort goederen die u ons verstrekt hebt bij het invullen van uw productregistratieformulierop onze site en andere). We noemen dit type informatie “Product updates”.
 • Indien u geen toestemming geeft, zullen wij en/of derden -die wij toelaten uw gegevens te gebruiken- u enkel via de electronische weg contacteren om u informatie te verschaffen over goederen en diensten die u mogelijks kunnen interesseren, enkel indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als u wenst dat wij uw gegevens niet gebruiken op één van de bovenstaande manieren, of uw gegevens doorgeven aan een derde voor marketingdoeleinden, gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen.

Wij delen geen informatie mee aan onze adverteerders over identificeerbare individuen, maar we kunnen hen wel voorzien van de verzamelde informatie over onze gebruikers (we kunnen hen bijvoorbeeld informeren dat 500 mannen onder de 30 jaar geklikt hebben op hun advertentie op een welbepaalde dag). We kunnen dergelijke informatie ook gebruiken om onze adverteerders te helpen hun gewenste doelpubliek te bereiken (bijvoorbeeld: vrouwen in een bepaalde regio). We kunnen gebruik maken van persoonlijke gegevens die we verkregen hebben van u om ons in staat te stellen te kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders om hun advertenties te tonen aan een bepaald doelpubliek.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan alle leden van onze groep, dit houdt onze dochterondernemingen in, onze holdings en hun dochterondernemingen, zoals beschreven in sectie 1159 van het VK ondernemingsrecht 2006.

Wij kunnen uw informatie openbaar maken aan derden:

 • In geval wij een onderneming of een acquisitie kopen of verkopen, waarbij we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de koper of verkoper van deze onderneming of acquisitie.
 • Als wij of als onze eigendommen verworven worden door een derde, waarbij persoonlijke gegevens, die door ons werden opgeslagen als getransfereerde eigendom zullen beschouwd worden.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken, om onze gebuikersvoorwaarden en/of andere akkoorden toe te passen of op te leggen; of om uw rechten of eigendom te beschermen, of onze veiligheid, die van onze klanten en andere te garanderen. Dit houdt de uitwisseling van informatie in met andere bedrijven en organisaties, zoals kredietinstellingen en instellingen voor fraudepreventie, met als doel het bestrijden en voorkomen van fraude, het verkleinen van kredietrisico en om schuldenaars te na te streven.
 • Als wij een derde gebruiken om de servers te runnen waarop uw persoonlijke informatie opgeslaan is.
 • Op gelijk welke andere manier vermeld in dit beleid.

UW RECHTEN

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken met het oog op marketing doeleinden. Wij zullen u normaalgezien op de hoogte brengen (voor we uw gegevens verzamelen) als we de bedoeling hebben om uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden, of als we als we de bedoeling hebben om uw informatie te delen met een derde voor dergelijke doeleinden. U kan uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te verhinderen of voorkomen door contact met ons op te nemen via: Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England, EX2 7LF.

Onze site kan, van tijd tot tijd, linken bevatten van en naar websites van onze klanten, distributeurs, handelaars, leveranciers, adverteerders of andere derden. Als u een link volgt naar één van deze websites, gelieve er dan nota van te nemen dat deze websites hun eigen privacybeleid zouden moeten hebben en wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of de inhoud of werking van deze websites. Gelieve de voorwaarden en beleiden na te lezen op deze websites vooraleer u er persoonlijke informatie op achterlaat.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De Wet geeft u het toegangsrecht tot bepaalde informatie door ons bijgehouden over u. Uw toegangsrecht kan uitgeoefend worden in overeenstemming met de Wet. Een aanvraag tot toegang kan onderworpen worden aan een vergoeding van £10 om onze kost te betalen die voortkomt uit het u bezorgen van deze informatie.

Wij willen er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. U mag ons vragen gegevens te wijzigen of te verwijderen indien u denkt dat deze niet klopt.

WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die we maken aan ons privacybeleid in de toekomst zal op deze pagina gepost worden en -waar gepast- kan u ook op de hoogte gebracht worden hiervan via email. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te herbekijken.

Contact

Vragen, opmerkingen en aanvragen betreffende dit privacybeleid zijn meer dan welkom en kunnen geadresseerd worden aan: Andrew Walker, Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England, EX2 7LF