Stovax en Gazco accessoires & haardproducten 1 jaar garantie

Stovax en Gazco accessoires & haardproducten 1 jaar garantie

1yr

Tenzij anders vermeld op individuele producten, worden alle accessoires en haardproducten gedekt door een 1 jarige beperkte garantie.

Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt alleen gegeven aan of ten behoeve van de oorspronkelijke koper. Bewaar uw gedateerde kwitantie als bewijs van aankoop.

Als u problemen heeft met uw accessoire of haardproduct, moet u eerst een claim indienen bij de Deskundige Dealer waar u het apparaat heeft gekocht. De Dealer zal onmiddellijk assistentie bieden of namens u contact opnemen met Stovax of Gazco.

Uitsluitingen en beperkingen

Deze garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen. Reparatie of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage tijdens de garantieperiode of onderdelen die vervangen moeten worden in verband met normaal onderhoud. De garantie dekt niet het volgende:

a) Schade ten gevolge van installatie en gebruik waar het product niet geïnstalleerd of gebruikt is in overeenstemming met de aanwijzingen voor installatie en bediening van Stovax en Gazco of als de installatie niet in overeenstemming is met de plaatselijke bouw-, brand- en veiligheidsvoorschriften.
b) Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot andere betrokken producten die niet door Stovax of Gazco zijn geleverd.
c) Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot decoraties, meubilering of andere huishoudelijke goederen.
d) Schade veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen, gebruik of reparatie
e) Schade of defecten die worden veroorzaakt omdat het product is opgeslagen in een vochtige, onverwarmde omgeving.
f) Kosten voor verwijdering en herinstallatie.

Gerepareerde of vervangen producten worden alleen gedekt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantietermijn.

Indien u ooit een claim wilt indienen vanwege een gebrek of defect aan het product, dient u uw dealer binnen een redelijke tijdsperiode op de hoogte te brengen. Dit dient doorgaans te gebeuren binnen 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd. Als het gebrek of defect meegedeeld wordt na 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd, zijn Stovax en Gazco niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of problemen die optreden na de periode van 14 dagen of die worden veroorzaakt of verergerd door de te korte kennisgeving en hierdoor werd voorkomen dat er actie ondernomen kon worden om de gevolgen die voortkwamen uit het gebrek of defect op een eerdere datum te verminderen of elimineren.

Als de productfout optreedt tijdens de garantieperiode, zullen Stovax en Gazco de nodige componenten of goederen om de fout te corrigeren kosteloos toesturen.

De garantie maakt Stovax en Gazco niet aansprakelijk voor speciale, bijkomende of gevolgschade, letsel bij personen of schade aan eigendom, of enige andere gevolgschade die verder strekt dan de wettelijke rechten van de consument. De aansprakelijkheid voor deze kwesties wordt gedekt door de verkoopvoorwaarden van Stovax en Gazco.

De totale aansprakelijkheid van Stovax en Gazco reikt niet verder dan de aankoopprijs die betaald is voor de goederen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen. In geval van een claim behouden Stovax en Gazco zich het recht voor om de goederen in kwestie te vervangen of de aankoopprijs van de goederen terug te betalen.

Uw wettelijke rechten worden door de garantie van Stovax en Gazco niet aangetast.

De bovenstaande garantievoorwaarden worden van kracht per 1 mei 2013 en zijn van toepassing op alle relevante producten die na deze datum worden gekocht. Producten die vóór deze datum worden verzonden kunnen een andere garantie hebben.

Opmerking: Deze garantie is alleen van toepassing op aankopen in het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Frankrijk, België en Nederland. Aankopen in alle andere landen zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van de verkoper in die markten.